Wall balloon for pottery apinting

Miami Stoneware Engobe 800ml

Z-9803-800
£16.62Stock Available:  4